สล็อตแตกง่ายนายก สั่งคุมเข้ม ASQ และเฝ้าระวังการ ลักลอบ เข้าตาม ช่องทางธรรมชาติ

สล็อตแตกง่ายนายก สั่งคุมเข้ม ASQ และเฝ้าระวังการ ลักลอบ เข้าตาม ช่องทางธรรมชาติ

วันนี้ (วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563) นายประทีป กีรติเรขา สล็อตแตกง่ายรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นห่วง และสั่งกำชับเจ้าหน้าที่ประจำเขตแดนเฝ้าระวังไม่ให้มีการ ลักลอบ เข้าเมืองตาม ช่องทางธรรมชาติ อย่างเข้มงวด การลักลอบเข้าเมืองถือเป็นความผิดตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณจังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ พร้อมกำชับมาตรการการจัดการ สถานที่กักตัวทางเลือกแห่งรัฐสำหรับชาวต่างชาติ  ASQ ให้ประชาชนเชื่อมั่น มั่นใจ ทั้งนี้ ยืนยันว่ารัฐบาลยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี 

นายประทีปฯ ยืนยันว่า ต่อกรณีผู้ป่วยหญิงไทยที่ตรวจพบว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 

ได้ส่งตัวไปรักษาและติดตามกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย เพื่อตรวจคัดกรองโรคแล้ว กว่า 100 ราย ซึ่งยังไม่พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มเติม ในส่วนของประชาชน และอาสาสมัครสาธารณสุข ขอให้ช่วยกันดูแลหมู่บ้าน ชุมชน ของตน หากพบคนแปลกหน้า ต้องตรวจสอบว่าเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายหรือไม่ ผ่านกระบวนการควบคุมโรคอย่างถูกต้องหรือไม่ ซึ่งตามมาตรการป้องกันและสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนั้น รัฐบาลได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดเพิ่มเติม ดำเนินการตรวจคัดกรองบุคคลอย่างเข้มงวดจึงขอให้ประชาชนไม่ต้องเป็นกังวล แต่เป็นกำลังสำคัญของรัฐในการช่วยกันสอดส่องดูแล

ในส่วนของมาตรการจัดสถานที่กักตัวทางเลือกแห่งรัฐสำหรับชาวต่างชาติ (Alternative State Quarantine : ASQ) นายประทีปฯ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อข้อห่วงกังวลของประชาชนในพื้นที่ โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนปฏิบัติหน้าที่อย่างรัดกุม เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

โดยขณะนี้โรงแรมที่อยู่ในส่วนของ ASQ มีจำนวน กว่า 100 แห่ง ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงขอให้ประชาชนคลายความกังวล ไม่ตระหนก พร้อมท่องเที่ยวอย่างผ่อนคลายในช่วง High Season 

นายประทีปฯ ย้ำชัดว่า ไทยดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด มีการจัดการตามมาตรการที่ดี ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก จนทำให้ประเทศไทยตั้งมั่นได้เร็วในการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไทยจึงพร้อมเริ่มดำเนินนโยบายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจ รัฐบาลควบคุมสถานการณ์ได้ไม่มีประเด็นน่าห่วงกังวล

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ประยุทธ์รอด คดีอยู่บ้านพักทหาร

ประยุทธ์ไม่ผิด บ้านพักหลวง – ศาลรัฐธรรมนูญนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยคดี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ถูกร้องกรณีอาศัยในบ้านพักหลวง / บ้านพักทหาร หลังเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2557 ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ การอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกตั้งแต่สมัยเป็น ผบ.ทบ. ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น

“. . .มิได้เป็นการกระทำที่ทำให้ผู้ถูกร้องได้รับประโยชน์ใด ๆ จากกองทัพบกเป็นพิเศษ นอกเหนือไปจากบุคคลอื่นในการงานปกติ ดังนั้นความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องจึงไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามมาตรา 170 วรรค 1 อนุ 5”

“ไม่เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ได้เป็นการเรียก ขอ รับ ทรัพย์สินอื่นใดที่กระเทือนต่อหน้าที่ ไม่ขัดกันต่อประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม . . .ผู้ถูกร้องไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติตนที่ละเมิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามที่กำหนดไว้ข้อ 27 ประกอบ ข้อ 7 8 9 10 11 . . .วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 อนุ 4 ประกอบมาตรา 160 อนุ 5 และมาตรา 170 วรรค 1 อนุ 5 และประกอบมาตรา 186  วรรค 1 และมาตรา 184 วรรค 1 อนุ 3” สรุป พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป

สมชาย สมาชิกวุฒิสภา มั่นใจว่า ประยุทธ์ จะไม่โดนสั่งให้พ้นวาระจากกรณี บ้านหลวง พร้อมเตือน ม็อบระวังโดนคดีเพิ่ม หากด่าศาล นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีการอ่านคำวินิจฉัยสถานภาพนายกรัฐมนตรี ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันนี้ (2 ธ.ค. 63) โดยนายสมชายกล่าวว่า

“บ่ายนี้ลุงตู่ไม่มีลุ้นครับต้องเหนื่อยต่ออยู่ทำหน้าที่นายกเพื่อชาติไปครับ

แต่ม็อบมุ้งมิ้งหมกเม็ดอาจมีลุ้นคดีเพิ่มแทนถ้าเผลอมุทะลุด่าศาล”

โดยในวันนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เยี่ยมชมการท่องเที่ยวชุมชน วิสาหกิจชุมชน ริมคลองโฮมสเตย์ สมุทรสงคราม แนะขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนน้ำตาลมะพร้าว เพื่อสนับสนุน เกษตรกรชาว สวนมะพร้าว ยกระดับคุณภาพน้ำตาลมะพร้าวแท้ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด

รวมไปถึงเดินทางถึงวัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม เข้ากราบสักการะหลวงพ่อวัดบ้านแหลม อีกด้วยสล็อตแตกง่าย