ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรงไม่มีทางออกที่ง่ายสำหรับสหรัฐอเมริกาในอัฟกานิสถาน

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรงไม่มีทางออกที่ง่ายสำหรับสหรัฐอเมริกาในอัฟกานิสถาน

หลังการเจรจา 18 เดือน สหรัฐฯ และกลุ่มตอลิบานได้ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรงลงนามในข้อตกลงสันติภาพเมื่อวันที่ 29 ก.พ. โดยคาดว่าข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นแผนสำหรับกระบวนการสันติภาพอัฟกันอย่างครอบคลุม

ข้อตกลงดังกล่าวกล่าวถึงการรักษาความปลอดภัยของกองกำลังต่างชาติ ความมุ่งมั่นของตอลิบานที่จะตัดสัมพันธ์กับองค์กรก่อการร้าย การแลกเปลี่ยนนักโทษ; การถอนทหารสหรัฐและต่างประเทศทีละน้อย และการเริ่มต้นการเจรจาระหว่างรัฐบาลอัฟกานิสถานกับกลุ่มตอลิบาน

รัฐบาลอัฟกานิสถานไม่ใช่ภาคีของข้อตกลง และตอนนี้กลุ่มตอลิบานต้องเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายกับรัฐบาลดังกล่าว ทว่าโอกาสนั้นยังห่างไกลจากความแน่นอน

แนวทางการเจรจาถอนตัวของสหรัฐฯ ก่อนและเริ่มต้นกระบวนการสันติภาพในภายหลังนั้นไม่เคยได้ยินมาก่อนและไม่เคยได้รับการทดสอบในกระบวนการสันติภาพร่วมสมัย วิธีการที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมนี้ไม่จำเป็นต้องถึงวาระที่จะล้มเหลว แต่ก็ไม่สอดคล้องกับกลวิธีของกระบวนการสันติภาพที่ประสบความสำเร็จจนถึงปัจจุบัน ดังที่ฉันทราบจาก การวิจัยหลายปีของฉันเกี่ยวกับ การสร้างสันติภาพ

ข้อตกลงที่สำคัญ

หลังจากการสู้รบ 17 ปี มีฉันทามติเพิ่มขึ้นในหมู่ผู้นำกองทัพสหรัฐและฝ่ายบริหารว่า หากพวกเขาต้องการยุติความขัดแย้งในอัฟกานิสถาน พวกเขาต้องเจรจาข้อตกลงแทนที่จะต่อสู้ต่อไป

เหตุการณ์รุนแรงที่นำโดยกลุ่มตอลิบานยังคงเกิดขึ้นในอัฟกานิสถานแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตอลิบานไม่ได้ชะลอตัวลง

กลุ่มตอลิบานไม่มีประวัติการเจรจาและรักษาสันติภาพ

ความเต็มใจของกลุ่มที่จะหยุดการฆ่าฟันและมีส่วนร่วมในการเจรจากับสหรัฐฯ และรัฐบาลอัฟกานิสถานในขณะนี้ เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับทุกฝ่าย รวมทั้งสหรัฐฯ ว่าการสิ้นสุดของความขัดแย้งอาจใกล้เข้ามาแล้ว ข้อตกลงใหม่นี้เป็นโอกาสสำหรับกลุ่มตอลิบานในการแสดงความมุ่งมั่นในการยับยั้งการใช้ความรุนแรง

หลักฐานการสร้างสันติภาพ

ในการวิจัยของฉัน ฉันได้สำรวจเนื้อหาของข้อตกลงสันติภาพโดยดูจากข้อตกลงสันติภาพที่แท้จริงเกือบ 200 ฉบับ ฉันต้องการจะเข้าใจ: เหตุใดข้อตกลงบางอย่างจึงส่งผลให้มีสันติภาพที่ยั่งยืน ในขณะที่บางข้อตกลงก็แตกสลาย

แม้ว่าขั้นตอนของกระบวนการสันติภาพที่ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องคลี่คลายในลำดับใดโดยเฉพาะ งานวิจัยของฉันและขั้นตอนอื่นๆ แสดงให้เห็นว่ามีขั้นตอนที่ชัดเจนหลายประการที่กระบวนการใดๆ ควรทำเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จสูงสุด

ข้อตกลงกับกลุ่มตอลิบานมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ไม่สอดคล้องกับรูปแบบของการสร้างสันติภาพที่ประสบความสำเร็จ

ประการแรก ข้อตกลงนี้ไม่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบการหยุดยิงที่สำคัญของข้อตกลงสันติภาพที่ประสบความสำเร็จ เช่น การเกณฑ์ทหารใหม่ในกองกำลังรักษาความปลอดภัย การขนส่งอาวุธ หรือกลไกในการระงับข้อพิพาทจากการละเมิดการหยุดยิง

หากไม่มีองค์ประกอบเหล่านี้ ความรุนแรงจะลดลงหรือการหยุดยิงจะ น้อย ลง กลับทำให้กระบวนการสันติภาพยากขึ้น

ตัวอย่างเช่น ในข้อตกลงหยุดยิง ในปี 2560 ของซูดานใต้ ฝ่ายต่างๆ ละเว้นจากการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อที่ไม่เป็นมิตร และกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการเคลื่อนย้ายกองทหาร การเกณฑ์ทหารใหม่และการฝึกอบรม พวกเขาได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบและยืนยันร่วมกันเพื่อระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการหยุดยิง

ประการที่สอง ข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และกลุ่มตอลิบานไม่ได้ให้กรอบการทำงานว่าการเจรจากับตอลิบานจะดำเนินต่อไปอย่างไร ต่างจาก กระบวนการฮาวานาของโคลอมเบีย หรือ กระบวนการสันติภาพบังซาโมโรของฟิลิปปินส์ในมาเลเซีย ไม่มีปัญหาการเจรจาที่ตกลงกันไว้ เช่น การย้ายถิ่นฐานของผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่น การกำจัดดอกป๊อปปี้หรือสิทธิสตรี เพื่อเป็นแนวทางในกระบวนการสันติภาพอัฟกัน บ่อยครั้ง การสรุปประเด็นดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ขัดแย้งและใช้เวลานานในตัวเอง

หากไม่มีกรอบการทำงานเช่นนี้ ข้อตกลงที่เสนอกับกลุ่มตอลิบานอาจนำไปสู่ความคืบหน้าหรือไม่ก็ได้ ตัวอย่างเช่น ปีที่แล้วในเยเมนนักรบกบฏฮูตีและกองกำลังสนับสนุนรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงแต่ไม่ได้หยุดการต่อสู้ หลักฐานจากการหยุดยิงในอดีตอื่นๆ ชี้ให้เห็นว่าข้อตกลงหยุดยิงอย่างเป็นทางการเพียงอย่างเดียวไม่มีความจำเป็นหรือเพียงพอที่จะเริ่มกระบวนการสันติภาพ

ประการที่สาม สามารถเจรจาข้อตกลงหยุดยิงใน ระยะใดก็ได้ ของกระบวนการเจรจา

ในประเทศเนปาล หลังจากที่พรรคการเมืองกับกลุ่มลัทธิเหมาบรรลุความเข้าใจทางการเมืองในวงกว้างแล้ว ก็ได้มีการเจรจาหยุดยิงพร้อมจรรยาบรรณก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้าย ในโคลอมเบีย มีการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงเมื่อสิ้นสุดกระบวนการฮาวานา

ข้อตกลงหยุดยิงง่ายกว่าเมื่อฝ่ายต่างๆ มีความคืบหน้าในการเจรจาปัญหาอื่นๆ ข้อตกลงตอลิบานและสหรัฐฯ ไม่ได้เกี่ยวโยงกับประเด็นทางการเมือง รัฐบาลอัฟกานิสถานในปัจจุบันและกลุ่มตอลิบานมีวิสัยทัศน์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นสูตรสำหรับทางตัน

แม้แต่กระบวนการสันติภาพที่ล้มเหลวก็สามารถช่วยปรับปรุงการเจรจาในอนาคตได้ ตัวอย่างเช่น รัฐบาลฟิลิปปินส์และแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามแห่งโมโรได้เจรจาข้อตกลงสันติภาพหลายฉบับระหว่างปี 1997 ถึง 2010 ที่ล้มเหลว ในที่สุดพวกเขาก็สามารถเจรจาข้อตกลงกรอบงานได้ในปี 2555 ซึ่งนำไปสู่ข้อตกลงที่ครอบคลุมในปี 2557 (ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต ประมาณ 3,200 คน )

การเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นความสำเร็จในกระบวนการสันติภาพต้องใช้เวลา ยังไม่ชัดเจนว่าสหรัฐฯ จะใช้กลยุทธ์ใด หากกลุ่มตอลิบานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงที่เสนอ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่สำคัญที่จะถูกทางตันในการเจรจาระหว่างกลุ่มตอลิบานและรัฐบาลอัฟกานิสถาน

มองไปข้างหน้า

แทนที่จะระบุวาระการเจรจา ข้อตกลงมุ่งเน้นไปที่การถอนทหารสหรัฐภายใน 14 เดือน

การถอนกองกำลังต่างประเทศไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่เจรจาในระยะแรกของกระบวนการสันติภาพ ท้ายที่สุดมันหมายถึงการเลิกใช้อำนาจทางการเมือง

ข้อตกลงที่กำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนสำหรับการเจรจาต่อไปถือเป็นสัญญามากกว่าข้อตกลงที่เน้นกำหนดเวลาการถอนทหารสหรัฐ กำหนดเวลาในกระบวนการสันติภาพไม่ค่อยพบ

ตามหลักฐานจากข้อตกลงสันติภาพหลายฉบับ ปัจจัยเดียวที่มีความสำคัญต่อสันติภาพและเสถียรภาพคือการดำเนินการตามข้อตกลงที่เจรจาไว้โดยไม่คำนึงถึงเส้นตายที่พลาดไปหลายครั้ง ดังนั้น สหรัฐฯ จำเป็นต้องแสดงความมุ่งมั่นอย่างเหนือชั้นในการสนับสนุนกระบวนการสันติภาพ หากต้องการปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของตนฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง